21 JANUARY 1938, Page 44

SOLUTION TO CROSSWORD NO. 277

DI

DI li NEINIGI; WEA ILLR°11DR R°11 HT

I El Al LI RI 0___I I K AID! '

AIN! LIUIUTT Ti FL_ LI PI U I GPM I 101111 Aarylij PIG

HIHI El Al DIHI LH NTT Ei-moi ,,,rj coil Disj Ti oi oi Lw3 LIEIE 17 S DI S OT 1ETIt E

E N : 0 01EIBINIO0

SOLUTION NEXT WEEK The winner of Crossword No. 277 is K. M. Ratcliffe, 15 Greenway, Berkhamsted, Herts.