23 DECEMBER 1854, Page 25

etfator uptIlmott.

DECEMBER 23, 1854.