5 OCTOBER 1934, Page 38

SOLUTION TO CROSSWORD NO. 105 CI All f Al LI

El Gill rucregl Al NI Elm' 01 PI HI I rri CI AI CIOLE HI OI NI YI PI I LS 01 PITIRIT1.101Ral RI AI SI P El AI Uj PIUJ)1131"r1 EEllLI SIO

HI SIM 01 TIN' I I RMAINIA

E T RIU1 SIC1 AINJAI R:C! S

S El SI P1E1 RI TI Eiti

SOLUTION

The winner of Crossword No. 105 is W. C. Gooderson, Barclays Bank, Ltd., West Bromwich. . NEXT WEEK